Đèn Led UV cô đặc Resin 405nm

  • 180,000đ 1,000,000đ
Địa điểm : Đồng Nai

Đèn Led UV cô đặc Resin 405nm

Mô tả:

Sản phẩm thích hợp cho việc phơi sáng trong in 3D. https://youtu.be/McI_5z0V2d8 Công suất thực: 3W hiệu ứng ánh sáng thực là 30W (bao gồm một hạt đèn 3W) 6W hiệu ứng ánh sáng thực là 60W (bao gồm 6 hạt đèn 1W) 20W hiệu ứng ánh sáng thực là 200W (bao gồm 20 hạt đèn 1W) Xin lưu ý: loại 3W mỗi đầu đi kèm với đầu đèn có dây chuôi E27, công tắc và phích cắm, loại 6-20W được trang bị một bộ phích cắm 2 lỗ có dây và công tắc.