Đầu kim phun E3D V6 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm cho máy in 3D

  • 8,100đ 10,800đ
Mô tả:

Đầu phun được gia công một cách chính xác, đồng thời đầu phun nhỏ giúp sản phẩm in được đẹp hơn Size: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 Loại sợi nhựa đường kính 1.75 #MK8 #phukienmayin3d #RAMPS1.4 #Mayin3D #3D #3DPrinter #PLA #ABS #Adruino #2560 #E3D #A4988 #3D