Ốc tặng thêm gắn các loại của tuấn

  • 9,000đ 33,999đ
Mô tả:

Ốc gắn các loại ốp mào Chất liệu inoxx Sắt Và ko rỉ loại chống rỉ Đặc điểm vit ốc rất dễ ăn trên cac bề mắt kim loại cứng Độ dài 10mm Mũ to