1 Cuộn Giấy In Nhiệt Hóa Đơn Máy K58 hoặc K80 - ( 6.5k hoặc 7.5k/cuộn)

  • 4,095đ 5,250đ
Mô tả:

Giấy in cho nhiều loại máy in và thích hợp nhất cho Máy in hoá đơn Xprinter 58IIH khổ giấy 58mm K58 ( 6.5k/ cuộn ) Giấy in cho nhiều loại máy in và thích hợp nhất cho Máy in hoá đơn 80mm K80 ( 7.5k/ cuộn ) #In #Hóađơn #Giấyin #K58 #GiấyinhóađơnK58 #MáyinhoáđơnXprinter58IIH #58mm #80mm #K80