1 cái khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn

  • 1,800đ 2,400đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

1 cái khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn

Mô tả:

Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn Hàng chuẩn #khẩutrang #khautrang #khautrangyte #nuocruataykho