1 viên Pin cmos

  • 1,251đ 1,668đ
Địa điểm : Hà Nội

1 viên Pin cmos

Mô tả:

Chi tiết sản phẩm Loại pin : Pin lithium - Volts : 3V - Code : CR2032 - Sử dụng cho máy tính, laptop, các thiết bị điện, điện tử, CMOS, Remote, v,v... Thông tin sản phẩm Loại pin : Pin lithium - Volts : 3V - Code : CR2032 - Sử dụng cho máy tính, laptop, các thiết bị điện, điện tử, CMOS, Remote, v,v...