10 da 1 lỗ loại chuẩn giả rẻ cho ae buôn sỉ

  • 9,000đ 12,000đ
Mô tả:

10 da 1 lỗ giá bao rẻ hàng chất lượng cho ae lái sỉ nhập về bán sỉ dài 4,5 rộng 1,3 phù hợp với tất cả các loại bi (ae lưu ý là da về tuỳ đợt có đợt màu này đợt màu kia nhưng chất lượng là 1 ae nhé)