10 miếng da dành cho ná cao su

  • 22,500đ 30,000đ
Địa điểm : Tây Ninh

10 miếng da dành cho ná cao su

Mô tả:

10 miếng da 3 lỗ xịn da dày nhưng mềm cầm rất êm tay da ba lỗ rất ôm bi khi mua da về cột vô thun bắn đứt thun bạn có thể cột bộ khác da rất bền nha anh em