[1bich]Bánh Tráng Me Độc Quyền .Trung nghĩa.

  • 4,793đ 6,390đ
Mô tả:

🔕🔕🔕🔕TRUNG NGHĨA 🔕🔕🔕🔕🔕🔕 🥁Combo 10b me gồm. 1b gom3. 3bah trắng Phơi Sương. 1b nuoc3me 1b đau. Hành phi. 1 Ly nhựa. Hsd. 30ngay. Nếu bỏ quang lâu hơn ip cho shop nhé. #banhtrangtrungnghia#banhtrangtayninh #banhtrang #ottac#TrungNghia #banhtrang #ottac#TrungNghia #banhtrang #ottac#TrungNghia #banhtrang #ottac #TrungNghia#banhtrang #ottac #TrungNghia#banhtrang