20 hộp carton giày 30x20x10 siêu sang

  • 89,100đ 118,800đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

20 hộp carton giày 30x20x10 siêu sang

Mô tả:

Bộ sản phẩm 20 hộp carton 30x20x10 cho shop chuyên bán giày, siêu sang, siêu cứng, siêu đẹp Được thiết kế tỉ mỉ với chất liệu sóng E, 1 mặt trắng 1 nâu 1 xeo. Chất liệu giấy nhập nhé shop. Shop mua hộp carton size khác với số lượng trên >1000 vui lòng xem bảng giá bên dưới. Hộp carton size 6x6x6 724 đ 6x6x12 854 đ 6,5x5x17 922 đ 7x7x17 1.011 đ 7,5x7,5x6,5 841 đ 8x8x15 1.061 đ 9x3,5x14 1.087 đ 9x7x6 838 đ 9x7x7 865 đ 10x7x18 1.516 đ 10x6x6 810 đ 10x7x7 890 đ 10x8x6 914 đ 10x10x6 850 đ 10x10x8 900 đ 10x10x20 1.443 đ 10,16x10,16x10,16 1.550 đ 10,77x10,77x12,37 1.897 đ 10x10x20 1.443 đ 11,5x11,5x10,5 1.286 đ 12x10x5 998 đ 12x12x13 1.439 đ 12x12x12 1.280 đ 12x10x8 1.106 đ 12,5x10,5x10,5 1.249 đ 12,7x12,7x12,7 1.511 đ 13x7x7 913 đ 13x10x4 986 đ 14,5x9,5x21 1.652 đ 15x7x5 940 đ 15x8x8 1.061 đ 15x10,5x3 1.027 đ 15x10x5 1.000 đ 15x10x10 1.277 đ 15x12x10 1.250 đ 15x7x17,5 1.340 đ 16x11x6 1.214 đ 16x15x4 1.427 đ 16x12x6 1.200 đ 16x12x8 1.377 đ 16,5x11x8 1.316 đ 17x7x6 972 đ 17x7x7 1.011 đ 17,5x7,5x6,5 1.035 đ 18x10x6 1.198 đ 18x10x8 1.200 đ 18x12x11 1.586 đ 18x10x5 1.154 đ 20x10x5 1.250 đ 20x20x15 2.600 đ 20x20x10 2.300 đ 20x14x7 1.629 đ 20x12x5 1.358 đ 20x12x7 1.459 đ 20x10x10 1.350 đ 20x15x15 2.100 đ 20x15x5 1.609 đ 20x15x6 1.663 đ 20x18x14 2.516 đ 20x10x6 1.253 đ 20x10x8 1.348 đ 20x15x10 1.750 đ 20x8x8 1.198 đ 20,32x15,24 2.027 đ 21x14x18,5 2.393 đ 22x12x10 1.682 đ 22x12x13 1.942 đ 22x22x22 3.881 đ 22x13x4 1.444 đ 22x17x8 2.143 đ 22x22x13 3.072 đ 23x13x11 1.966 đ 23x20x21,5. 3.648 đ 24x12x3 1.361 đ 25x10x10 1.450 đ 25x17x15 2.768 đ 25x18x18 3.083 đ 25x15x10 2.184 đ 25x20x10 2.781 đ 25,4x20,32x15,24 3.254 đ 25,4x15,24x15,24 2.554 đ 26x16x11 2.450 đ 26x17x8 2.305 đ 26x17x22 3.282 đ 26x18x15 2.936 đ 26x19x18 3.265 đ 26x23x21 4.500 đ 27x14x12 2.287 đ 28x14x9 2.135 đ 28x16x12 2.548 đ 28x18x9 2.617 đ 29,5x29x8 4.242 đ 30x8x12 1.708 đ 30x12x12 2.200 đ 30x16x12 2.687 đ 30-20-10 2.750 đ 30x20x5 2.637 đ 30x20x15 3.800 đ 30x15x10 2.385 đ 30x15x15 2.781 đ 30x25x3 3.089 đ 30x20x7 2.790 đ Hộp giày carton size 30x20x10 4.200 đ 30,48x17,78x10,16 2.784 đ 30,48x22,86x10,16 3.622 đ 30,48x22,86x15,24 4.034 đ 30,48x10,16x10,16 1.915 đ 33x22x12 3.790 đ 35x25x15 4.900 đ #hopcarton #hopcartonshipcod #hopshipcod #xuonginanhop #baobigiay #xuonginhopgiay #xuonginbaobi #hopshipcodhcm #thungcarton #thungcartondunggiay #hopdunggiay #hopcartondunggiay #hopgiay #vietpacking #xuongingiarehcm #xuonginhopcarton #giaiphapdongoihieuqua #vietpackingtonvinhthuonghieuviet