200 con tem sưu tầm khác nhau chủ đề các loài bò sát và lưỡng cư

  • 270,000đ 360,000đ
Mô tả:

Bộ 200 con tem thế giới khác nhau, chủ đề nói về các loài bò sát và lưỡng cư. Tất cả tem trong bộ đều là tem thật 100%, còn rất đẹp và mới, không nhàu hay rách.