Bánh tráng phơi sương muối nhuyễn-muối tỏi,xike,top mo,da heo (FREESHIP 50k)-ăn vặt ú

  • 8,309đ 17,234đ
Mô tả:

𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̛𝐢 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐡𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧. 𝐀̆𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 😋😋😋 • Đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̛𝐢 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐨̂́𝐧𝐠. 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐝𝐞̉𝐨. 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐤𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐮̃ • 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐡𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝟏 ngon 🛑 𝑀𝑒𝑛𝑢 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ út nhi * 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 7k 𝑏𝑖̣𝑐ℎ * 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑡𝑜̉𝑖 𝑝ℎ𝑖 7k * 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛, 𝑠𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜̉𝑖, ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑖, 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡𝑎̆́𝑐 10k * 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛, 𝑚𝑜̛̃ ℎ𝑎̀𝑛ℎ, 𝑠𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜̉𝑖, ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑖 15𝑘/𝑏 * 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛, ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑖, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑠𝑜̂́𝑡 me 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑦 đ𝑜̣̂𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 10k * 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛, 𝑡𝑜̉𝑖 𝑝ℎ𝑖, 𝑠𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜̉𝑖, 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡𝑎̆́𝑐 10k 💥Bánh Tráng Trộn là một món ăn vặt đường phố truyền thống của Miền Nam , mà khi đi du lịch Sài Gòn bạn không thể không thử món ăn vặt nổi tiếng này 😋Món Bánh Tráng được kết hợp rất nhiều loại nguyên liệu tạo ra một sản phẩm rất khiến người ăn nếm được đủ các vị chua - cay - mặn - ngọt mà không bị ngán nha. Hãy liên hệ với bên mình để trải nghiệm một món ăn vặt đường phố suất sắc #banhtrangmuoinhuyen #bánhtrángmuốinhuyễn #xike #banhtrangtron #sate #cuộntôm #topmo #daheo #anvatnoidiatrung #bánhtrángtrộn #anvatrrungquoc #changacay #chanvitcay #changa #chanvit #anvat #banhtrangtayninh #banhtr