Bóng đèn Máy khâu mini Nhật, Tủ lạnh nội địa Nhật, Thiết bị điện Nhật..... (Không ở đâu có)

  • 31,500đ 42,000đ
Mô tả:

1. Nhà bạn đang dùng thiết bị điện Nhật. Bóng đèn cháy chưa biết mua ở đâu??? 2. Thay thế bằng bóng đèn 220V thì sẽ rất tối, không đủ ánh sáng sử dụng. ==> Chỉ duy nhất chúng tôi cung cấp: Bóng đèn 110V (Đui đèn 12mm) 👉 Dùng cho Máy khâu Nhật. 👉 Dùng cho Tủ lạnh Nhật. ➡️ Dùng được cho điện 100V - 110V #tulanhnhat, #bongden, #thietbidien, #thietbijdiennhat, #maykhau, #bongdenmaykhau, #denmaykhau, #dentulanh, #diennhat, #den110V, #110V, #dien110V