Bông Lọc Hồ Cá - Bông Lọc Bể Cá

  • 4,320đ 5,760đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Bông Lọc Hồ Cá - Bông Lọc Bể Cá

Mô tả:

+ Bông lọc Năm Hương, Thái Hòa giá rẻ và tiện lợi sẽ giúp nước hồ cá bạn được lọc sạch sẽ. + 1 sản phẩm được gấp đôi nên có thể sử dụng đến 2 lần, giảm chi phí và tiết kiệm cho các bạn có nhiều hồ #BongLoc #TabiPetShop