Bộ 380 đầu nối SM 2.8-2p 3p 4p 6p

  • 126,000đ 168,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Bộ 380 đầu nối SM 2.8-2p 3p 4p 6p

Mô tả:

Bộ 380 đầu nối SM 2.8-2p 3p 4p 6p 1 bộ 380 pcs  đầu cos 2.8mm : 150 đôi 2p: 10 phích cắm, 10 ổ cắm 3p: 10 phích cắm, 10 ổ cắm 4p: 10 phích cắm, 10 ổ cắm 6p: 10 phích cắm, 10 ổ cắm Phích cắm,ổ cắm: nhựa PA đầu cos: đồng