Bộ 55 Thẻ Hình Lomo Nhóm Nhạc BTS Độ

  • 48,772đ 51,487đ
Mô tả:

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày 100% sản phẩm mới và chất lượng cao Chất liệu chính: Giấy tráng Kích thước: 5.7 X 8.6cm Gói hàng bao gồm: 55 thẻ hình trong mộ