Bộ chia tín hiệu tivi 1 ra 4

  • 18,000đ 24,000đ
Địa điểm : Đà Nẵng

Bộ chia tín hiệu tivi 1 ra 4

Mô tả:

Bộ chia tín hiệu dùng để chia tín hiệu hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp ra 4 đường, tín hiệu đầu ra không thay đổi so với tín hiệu đầu vào.