Bộ trung tâm gateway zigbee QCT nhà thông minh | BH 12 THÁNG

  • 365,400đ 487,200đ
Mô tả:

Bộ điều khiển trung tâm Homekit QCT là thiết bị quản lý các cảm biến chuẩn zigbee, là thiết bị bắt buộc phải có trong bộ ngôi nhà thông minh qct, giúp kết nối và quản lý các cảm biến mở cửa, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt... #xiaomi #tcs #miband3 #capsac #cocsac #pinduphong #loabluetooth #tainghe #thietbithongminh #lego #camera #thenho #router #ocam #balo #zmi #robothutbui #kinh #chuot #gaytusuong