Black Long Over Knees Skinny Boots Giày đế vuông d

  • 451,440đ 601,920đ
Mô tả:

Xin chào, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng trò chuyện riêng tư, duy trì giao tiếp tốt và tôn trọng lẫn nhau, hiểu nhau, hãy để chúng tôi hoàn thành giao dịch một cách vui vẻ và hạnh phúc, cảm ơn bạn! ! ! Nhận được hàng xác nhận không có vấn đề, xin vui lòng sử dụng sự hài lòng năm sao! Xin đừng giao tiếp với điểm thấp. Nếu bạn không hài lòng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và liên hệ với bạn để làm bạn hài lòng. Cảm ơn một lần nữa. Kích thước: 35-39, mã tiêu chuẩn Màu sắc: đen Chiều cao khoảng 4cm