Cá thu, cá bốp, cá gáy, cá ngừ, cá bã trầu ( cá thóc), cá hường( cá đổng), cá tắc kè và các loại cá tươi khác được câu

  • 252,000đ 336,000đ
Mô tả:

Các loại cá của shop đều được câu và cấp đông một cách tự nhiên bằng đá nên thịt cá rất ngon và tươi xanh, không có hoá chất tẩm.