Cây Lăn Bụi Quần Áo Kèm Sẵn Cuộn Lăn Dính - Tặng Kèm Thêm 2 Cuộn Băn

  • 22,549đ 30,244đ
Mô tả:

LÕI THAY THẾ QUẦN ÁO Dùng để thay thế khi cây lăn bụi quần áo đã được dùng hết. Khi lăn bẩn chỉ cần bóc lớp dính bẩn để có thể lăn đc nhiều lần Sẵn hàng Dính hết bụi cả thế gi