Cắt băng keo cầm tay 5F sắt Dâ

  • 24,549đ 28,779đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí

Cắt băng keo cầm tay 5F sắt Dâ

Mô tả:

Loại đồ cắt băng keo cầm tay 5F, sử dụng cho băng keo dán thùng, chất liệu bằng sắt, chắc chắn, nhãn hiệu Dâ