Cặp 12 ngăn Deli 5556

  • 63,000đ 84,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Cặp 12 ngăn Deli 5556

Mô tả:

Thông tin sản phẩm: Cặp tài liệu A4 13P Deli 5556 Tài liệu được giữ gìn cẩn thận nhờ thiết kế khoá Kèm theo 12 giấy phân trang giúp việc thu xếp trở nên đơn giản #DELI #Cặp tài liệu #A4 #tiện dụng #nhiều màu