COMBO 10 SỢI Dây Cắm Test Board

  • 3,600đ 5,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

COMBO 10 SỢI Dây Cắm Test Board

Mô tả:

Dây Cắm Test Board Đực Đực 20cm ( 10 sợi ) Dây Cắm Test Board Đực Cái 20cm ( 10 sợi ) Dây Cắm Test Board Cái cái 20cm ( 10 sợi ) -------------------------------------------------------------- Mã: DW6U 450đ