COMBO 2 MIẾNG LAU KÍNH- SỐ 1 LAU ƯỚT - SỐ 2 LAU KHÔ - LAU SẠCH BỤI BẨN ĐIỆN THOẠI

  • 900đ 1,200đ
Mô tả:

Miếng lau kính , lau sạch bụi bẩn trên điện thoại nơi có thể sử dụng: cho sạch lens, điện thoại, màn hình plasma, màn hình cảm ứng, kính 3D, kính mát, xe thủy tinh .... Chất Liệu vải ướt +MIẾNG SỐ 1: LAU ƯỚT +MIẾNG SỐ 2: LAU KHÔ