Camera sau iPhone 5/5S, 6S, 6P/6SP zin

  • 45,000đ 120,000đ
Địa điểm : Hà Nội

Camera sau iPhone 5/5S, 6S, 6P/6SP zin

Mô tả:

Camera zin bóc máy, đã test đầy đủ, dành cho những máy cam hỏng, đốm, mờ,... Hàng chuẩn nguyên zin, có bảo hành đi kèm nếu bị lỗi