Cell Pin 18650 LG và Panasonic cũ dung lượng trên 3.000mAh

  • 27,000đ 36,000đ
Mô tả:

#cellpin18650 #pindungluongcao #pindongxacao Cell pin 18650 LG, Panasonic cũ còn mới được tháo các loại máy lỗi mạch chưa sạc lần nào hoặc cực ít sạc xả, dung lượng cam kết 3000mAh+_100mAh thậm chí còn trên 3100mAh, kết quả đo tuỳ loại với kết quả đo của liitokala xả sạc 0,7A, có 2 loại xả thấp và cao, chỉ có pin lg và panasonic