<Chính hãng> Xịt thơm miệng Qlady Spray

  • 57,572đ 167,676đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí

<Chính hãng> Xịt thơm miệng Qlady Spray

Mô tả:

Xịt thơm miệng - love spray ❤️𝑿𝑰̣𝑻 𝑻𝑯𝑶̛𝑴 𝑴𝑰𝑬̣̂𝑵𝑮 𝑳𝑶𝑽𝑬𝑺𝑷𝑹𝑨𝒀❤️ Chị em nào không tự tin vì hơi thở có mùi thì ib em nha ôm lô được nhiều nên giảm đến 60-70k/1sp luôn ấy ạ 👉 𝐊𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠, 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧. 𝐂𝐨́ 𝟐 𝐦𝐮̀𝐢: 👉𝐌𝐮̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐜 𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚́𝐭 👉𝐌𝐮̀𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐧𝐠𝐨̣𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐨 𝐇𝐚̃𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́ #xịt_thơm_miệng #xịt_thơm_miệng_love_