Tê đều ba dây 6 nối nhanh

  • 5,040đ 6,720đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Tê đều ba dây 6 nối nhanh

Mô tả:

co T 702 nối nhanh co T chia nước 3 đầu dây 6mm nối nhanh đơn vị tính: cái màu sắc : màu trắng *******************************************