[Combo 10 chiếc] Thẻ từ RFID và NFC - Writeable.

  • 61,200đ 81,600đ
Mô tả:

* Chý ý: 1. Đây là loại Writeable: Loại có thể ghi đè, copy được từ thẻ khác. 2. Vui lòng chọn thẻ theo tần số hoạt động trên thiết bị quý khách (Vui lòng liên lạc shop để được hỗ trợ). <> Ứng dung: - Được dùng phổ biến nhất là thẻ nhân viên ID Card, thẻ thành viên, thẻ thang máy, thẻ gửi xe. - Loại thẻ trắng có bề mặt nhẵn phẳng có thể in ảnh màu lên được. - Thẻ Writeable: Được sử dụng cho người sử dụng đầu cuối tự copy thẻ đã có sẵn (cần có máy copy).