Combo 5 cái Scrunchie mẫu mới đẹp giá rẻ nhặt mix nhiều mẫu

  • 18,000đ 24,000đ
Mô tả:

Scrunchie nhiều mẫu về hàng 🍀 Lựa mẫu lựa màu sỉ 8k số lượng giảm Bảng giá sỉ dứoi đây áp dụng cho bán theo lô ưu tiên bán lô nha khách 🍀 Không lựa mẫu lựa mầu lấy ngâu nhiên sỉ 5k 👉 10 cái 4k5/ cái 👉 30 cái 4k 👉 50 cái 3k8 👉 100 cái 3k5 https://vt.tiktok.com/AhVBEc/