Combo Jack - Cos 2P-3P-4P-6P

  • 30,600đ 43,000đ
Địa điểm : Tây Ninh

Combo Jack - Cos 2P-3P-4P-6P

Mô tả:

Combo Jack - Cos (2P-3P-4P-6P) * 2P-3P-4P-6P: Mỗi loại 2 bộ(8 Jack + 30 cos đực + 30 cos cái) * 10 bộ 2P: Gồm 10 bộ 2P Full Jack + cos(10 Jack + 20 cos đực + 20 cos cái) * 10 bộ 3P: Gồm 10 bộ 3P Full Jack + cos(10 Jack + 30 cos đực + 30 cos cái) * 5 bộ 4P: Gồm 5 bộ 4P Full Jack + cos(5 Jack + 20 cos đực + 20 cos cái) * 5 bộ 6P: Gồm 5 bộ 6P Full Jack + cos(5 Jack + 30 cos đực + 30 cos cái) Loại 4P và 6P có màu trắng, xanh dương và đen, cần loại nào xin ghi chú. Không ghi chú shop sẽ giao màu ngẫu nhiên.