Cuộn dây cột thun - dây dẹp

  • 13,500đ 18,000đ
Địa điểm : Vĩnh Long

Cuộn dây cột thun - dây dẹp

Mô tả:

Cuộn dây cột thun - dây dẹp bánh phở Cuộn dài 20 mét Dây bảng to , cột nhanh Hạn chế xiết thun, đứt thun khi cột