Cuộn fipm đen trắng 135 Ilford Pan100

  • 121,500đ 162,000đ
Mô tả:

Film đen trắng 135 Ilfrod Pan100 36exp Giá: 130k/c #dentrang #film #Ilfordpan100 #ilford #film135 #filmbw #croplab #croplabhn