Dây Curoa Xe Điện Mini E Scooter Bánh 8 Inch

  • 72,000đ 96,000đ
Mô tả:

Đây là dây shop nhập từ xưởng cùng với xe điện mini escooter lên chất lượng giống dây zin theo xe ạ. dùng cho các loại xe điện escooter bánh inh dây 5M-15