Dây chuyển nguồn máy tính đủ loại

  • 13,500đ 30,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Dây chuyển nguồn máy tính đủ loại

Mô tả:

Dây chuyển nguồn máy tính đủ loại, trong đó bao gồm các loại - Dây chuyển 2 đầu nguồn 4 pin IDE ra 6 Pin cho VGA - Dây chuyển 2 đầu nguồn 4 pin IDE ra 8 Pin cho VGA - Dây chuyển nguồn 4 pin IDE ra SATA - Dây chuyển nguồn SATA ra 4 pin IDE - Dây chuyển nguồn SATA ra 6 pin cho VGA - Dây chuyển nguồn 6 pin VGA ra 8 + 8 pin cho VGA (6+2 + 6+2) - Dây chuyển nguồn 8 pin VGA ra 8 + 8 pin cho VGA (6+2 + 6+2) -------------- Hướng dẫn phân biệt hàng - Click vào phân loại hàng sẽ hiện ra hình ảnh của phân loại đó