Dây nối dài máy in 5m

  • 16,200đ 21,600đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Dây nối dài máy in 5m

Mô tả:

Cắm là hoạt động, không cần cài đặt -Không cần sử dụng nguồn cấp ngoài dây nối dài máy in 5m màu đen dùng cho các dòng máy in ,có cục chống nhiễu #daymayin,#mayin5m,#3hcomputer