Dụng cụ mô hình bộ tháo rút bút sơn thay nhanh

  • 40,500đ 54,000đ
Mô tả:

Dụng cụ mô hình, bộ thay rút bút sơn nhanh Bộ thay rút súng sơn nhanh, Bộ gồm 1 đực 1 cái. - Chân cái: cắm vào dây dẫn - Chân Đực: cắm vào bút sơn. Nhiều bút sơn thì cần nhiều chân đực #tool #hobby #dungcu #mohinh