GIẤY LAU CƯỜNG LỰC DÁN ĐIỆN THOẠI

  • 900đ 1,200đ
Mô tả:

Sản phẩm bao gồm miếng số 1 và 2. Dùng để lau sạch điện thoại trước khi dán cường lực. Miếng lau hạn chế bụi bám.