Giày Bốt Martin Cổ Cao Đan Dây Thời Trang Cho Nam

  • 495,090đ 660,120đ
Mô tả:

Footwear Number Comparison Table; Twenty-four-thirty-eight yards. 24. 5 mileage-39 yards..25 s. -40 s..25.5-41 yards..26 s. -42 s..26.5-43 yards..27-44 yards..27.5-45 yards..28. -46 yards..28.5-47 yards..29-48 yards