Giá giày gỗ đơn giản hiện đại kích thước lớn .

  • 801,000đ 1,068,000đ
Mô tả:

TỦ GIÀY BẰNG GỖ THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN HIỆN ĐẠI  VỪA CÓ NGĂN KÍN VỪA CÓ KHÔNG GIAN MỞ, CHO BẠN TUỲ Ý SẮP XẾP VÀ BẢO QUẢN GIÀY DÉP  THANH CHẮN 3 MẶT CAO HƠN, TRÁNH CHO ĐỒ VẬT RƠI XUỐNG KHE HỞ GIỮA GIÁ GIÀY VỚI TƯỜNG  TAY MỞ CỬA KHOẺ HÌNH VÒNG CUNG ,TRÁNH VIỆC ĐI LẠI GÂY VA ĐẬP LÀM BỊ THƯƠNG, ĐỒNG THỜI GIÚP NGĂN KÍN THÊM THOÁNG KHÍ, GIÀY KHÔNG BỊ MỐC VÀ LƯU TRỮ MÙI HÔI