Giấy chà nhám mịn mô hình

  • 10,800đ 14,400đ
Địa điểm : Hà Nội

Giấy chà nhám mịn mô hình

Mô tả:

Giấy giáp mịn. Sử dụng chà nhám mô hình. Gồm các loại: 800# 1000# 1200# 1500# 2000# Hãng sản xuất: Made in Korea #gunpla #paper #giấy #nhám #abrasive