Giấy in tem, in mã vạch nhiệt 2 tem khổ 70x22mm

  • 35,100đ 46,800đ
Mô tả:

#temmavach #temmac #temmacdan #giayinnhiet #giayinmavach #giayintem #giayinhainhan #tem2nhan #haitem #2tem #35x22 #70x22 Sản phẩm giấy in nhiệt, in tem, in mã vạch khổ 2 tem 70x22mm, gồm 2 tem đơn 35x22mm một hàng. Chuyên sử dụng cho các máy in mã vạch, in tem nhiệt trực tiếp khổ 80mm (Xprinter XP-365B, 350B, 360B...) hoặc khổ 110mm (Xprinter 460B, 470B, DT108B, Shoptida, N41...) Sản phẩm có độ trắng tem cao, trên 85% ISO, chất lượng in nét, bền, tích hợp keo dính chắc, bóc ra dán trực tiếp lên sản phẩm. Một cuộn giấy in mã vạch, in tem nhiệt hai tem 70x22mm in được khoảng 1000 hàng, tương đương 2000 tem. Tem in ra có độ trắng cao và sắc nét, bền nhiệt.