Jack nhựa xe máy 2P-3P-4P-6P-9P đã bấm sẵn Cos & dây điện (20cm)

  • 6,750đ 28,500đ
Mô tả:

Jack nhựa xe máy 2P-3P-4P-6P-9P đã bấm sẵn Cos & dây điện (20cm) - Jack nhựa xe máy 2P-3P-4P-6P-9P đã bấm sẵn Cos 2.8mm & dây điện (20cm) ---- 0908 015540