Kính phóng đại màn hình 3D

  • 24,300đ 32,400đ
Địa điểm : Hà Nội

Kính phóng đại màn hình 3D

Mô tả:

Đơn giản, nhỏ gọn, và phù hợp cho tất cả các loại điện thoại di động kích thước nhỏ và dễ dàng mang theo Sử dụng như một truyền thống kính lúp, phóng đại lớn khu vực Phù hợp hơn cho người già đọc sách, đọc báo, đọc tin tức trực tuyến