Khóa thay thế mũ bảo hiểm

  • 1,800đ 3,999đ
Địa điểm : Hải Phòng

Khóa thay thế mũ bảo hiểm

Mô tả:

Khóa này bán cho vui cho các bạn cần chứ không lãi lời gì ạ Khóa nguyên bản thì không bị cắt. Nhưng muốn thay được bắt buộc phải cắt. Các bạn nhận khóa thấy cắt 1 khoảng như ảnh cuối thì là shop đã cắt giúp các bạn ạ nếu không về các bạn cắt rất hay bị vỡ hết.