Khăn bandana. (Size 55x55)

  • 26,280đ 35,040đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Khăn bandana. (Size 55x55)

Mô tả:

Kích cỡ khăn coa thể xê dịch 1-2cm. Có nhiều công dụng như quấn tóc, quàng cổ, cột tay... nha mọi người. ——- Lưu ý: Để khăn thẳng đẹp các bạn có thể ủi bằng hơi nước nha. #khanquangco #khantay #khanphukien #khandanang #khanturban #khăn #turban #khandiphuot #khanteam #khanbandana #khannhom. #Khanquandau