Khuôn làm bánh si

  • 11,006đ 10,615đ
Địa điểm : Nước

Khuôn làm bánh si

Mô tả:

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 8-12 ngày Tên: Khuôn làm bánh silicon Chất liệu: Silicone Gói hàng gồm: 1x khuôn Silicone Chú ý:Chúng tôi sẽ gửi màu ngẫu nhiên ,Cảm ơn vì đã thông cảm Size: 7.5*5*2.8cm minimum and maximum temperature:-40℃ to