Lô cuốn tóc - ống quấn tóc

  • 9,000đ 45,000đ
Địa điểm : Cà Mau

Lô cuốn tóc - ống quấn tóc

Mô tả:

Lô Quấn Tóc Dạng Gai nhựa Có kẹp gấp giữ tóc bên ngoài D : 2.5cm Hình thật shop chụp khách yên Tâm ❤️