LIA THIA BETTA ĐUÔI TƯA ( trống ) TRANG TRÍ THUỶ SINH FISH

  • 49,500đ 66,000đ
Mô tả:

Betta fancy đuôi tưa ( trống ) 3 tháng rưỡi Trống tơ khoẻ đẹp ( nhiều màu sắc ) Dùng để nhân giống , trang trí bể thuỷ sinh , là cảnh . #betta #cábetta #caliathia #cambetta #caminve #cambeco #loctran #hobetta #hoguppy #becacanh #bettaduoitua #bettacoinemoglx #quannam #aothunnam #giaynam #bettarong